:סניף מרכז

כל סדנה עולה 1.5 שיעורים מהכרטיסיה! (כן כן, משהו חדש ;) )

למי שאין לו כרטיסיות:

:1.7 מוצ"ש

19:30 | רמה בינונית

21:00 | מתקדמים

:8.7 מוצ"ש

19:30 | רמה בינונית

21:00 | מתקדמים

:15.7 מוצ"ש

19:30 | רמה בינונית

21:00 | מתקדמים

:22.7 מוצ"ש

19:30 | רמה בינונית

21:00 | מתקדמים

:29.7 מוצ"ש

19:30 | רמה בינונית

21:00 | מתקדמים

:5.8 מוצ"ש

19:30 | רמה בינונית

-

21:00 | מתקדמים

-

:12.8 מוצ"ש

19:30 | רמה בינונית

-

21:00 | מתקדמים

-

:19.8 רביעי

19:30 | רמה בינונית

-

21:00 | מתקדמים

-

:26.8 מוצ"ש

19:30 | רמה בינונית

-

21:00 | מתקדמים

-

...