:סניף חדרה

כל סדנה עולה 1.5 שיעורים מהכרטיסיה! (כן כן, משהו חדש ;) )

למי שאין לו כרטיסיות:

:30.6 שישי

13:00 | רמה בינונית

14:30 | מתקדמים

:5.7 רביעי

19:45 | רמה בינונית

:14.7 שישי

13:00 | רמה בינונית

14:30 | מתקדמים

:19.7 רביעי

19:45 | רמה בינונית

:28.7 שישי

13:00 | רמה בינונית

14:30 | מתקדמים

:2.8 רביעי

19:45 | רמה בינונית

...