:סניף חיפה

כל סדנה עולה 1.5 שיעורים מהכרטיסיה! (כן כן, משהו חדש ;) )

למי שאין לו כרטיסיות:

:19.4 רביעי

18:00 | רמה בינונית

-

19:30 | מתקדמים

-

:3.5 רביעי

18:00 | רמה בינונית

19:30 | מתקדמים

:17.5 רביעי

18:00 | רמה בינונית

19:30 | מתקדמים

...