...

:סניף חיפה

19:30 | מתקדמים

:3.5 רביעי

18:00 | רמה בינונית

19:30 | מתקדמים

:19.4 רביעי

18:00 | רמה בינונית

-
-

19:30 | מתקדמים

:17.5 רביעי

18:00 | רמה בינונית

כל סדנה עולה 1.5 שיעורים מהכרטיסיה! (כן כן, משהו חדש ;) )

למי שאין לו כרטיסיות: