תשלום און-ליין סניף חיפה

כרטיסיות גדולות:

כרטיסיות קטנות:

כרטיסיות אחרות:

לאחר התשלום, המזכירות בסטודיו יקבלו הודעה וימלאו את הכרטיס שלכם בכרטיסיה החדשה!

:חוקי המחירון

לכרטיסיות יש תוקף של שנה שלמה מיום הרכישה

:בכל מקרה של ביטול כרטיסיה לפני סיום התוקף

משלמים רק על מספר השיעורים שנעשו בפועל, ולפי מחירי המחירון

עבור כרטיסיה שפג תוקפה - לא יינתן החזר כספי